Leverandør til den norske Olje & Gassnæringen gjennom mer enn 30 år

Gjennom mer enn 30 år har vi opparbeidet oss en uvurderlig kompetanse på prosessene og de måletekniske kravene innen Olje & Gassnæringen, spesielt når det gjelder kompetanse på materialkrav som stilles for å oppnå en sikker prosess. Vi har lært oss å produsere det næringen vil ha, og ikke bare fabrikk standardprodukter. Vi forholder oss til Norsok standard og sluttbruker standard der det er påberopt.

Gjennom vår lange tid i bransjen har vi opparbeidet oss en enorm base med produkter på den norske sokkelen. Vi er markedsledende på både prosessmålinger og fiscale målinger. Man skal lete lenge for å finne en installasjon uten et instrument fra KROHNE.

Målestasjon for kjøp og salg til Skarv, BP. Altosonic V femstråle ultralyd mengedemålere er valgt for nøyaktighet og langtids stabilitet.

Heidrun prosjektet til Statoil er bare et av mange prosjekter hvor vi har levert en total mengdemålingspakke.