KROHNE Instrumentation – Leverandør til norsk industri

Innovasjon og produktutvikling satt i høysetet

For å møte et stadig økende behov for bedre ytelse og lengre levetid har vi alltid eksisterende instrumenter i tankene når nye løsninger utvikles. Eldre KROHNE målere kan derfor enkelt oppgraderes til dagens og morgendagens standard. Med vår filosofi om gode tekniske løsninger, kvalitetsprodukter, service og opplæring har vi fått en unik posisjon innenfor norsk prosessindustri.

Gjennom et stabilt og mangeårig samarbeid har industrien vist oss at vår strategi gir gode resultater. Med et meget bredt spekter av måleinstrumenter kan vi levere alt fra enkeltstående målere til totalleveranse i store prosjekter. Vi har erfaringer fra prosessapplikasjoner med faste stoffer, væske og gass. Kommer vi tidlig inn i prosjektet, bidrar vi gjerne med kompetanse slik at alle sider av de måletekniske løsningene blir ivaretatt.

Overvåkning av kjølevannskretser på Elkem Thamshavn med UFM3030 DN25 ultralyd mengdemålere.

Kjemikaliedosering med 12 stk. OPTIMASS 3050 DN4 coriolis massemålere på Noretyl på Rafnes.