KROHNE Instrumentation – Retur av varer

Retur av varer

Våre instrumenter er produsert og testet med største nøyaktighet i fabrikk. Hvis de installeres og benyttes i samsvar med vedlagte bruksanvisning, vil det sjelden oppstå problemer. Skulle det likevel bli nødvendig å returnere et instrument for undersøkelse eller reparasjon, ber vi deg vennligst bemerke følgende:

På grunn av statlige bestemmelser om HMS og naturvern, kan vårt personell kun behandle, teste og reparere instrumenter som ikke har vært benyttet i forbindelse med risikomateriell for mennesker eller miljø. Dette betyr at KROHNE bare kan utføre service på disse instrumenter dersom det vedlegges en bekreftelse om at apparatet kan behandles uten risiko. 

Ta kontakt med oss dersom du skal returnere et produkt til oss. Du vil da få utdelt et returnummer og får beskjed om hva som skal følge med det returnerte produktet.