Reisebrev fra deltaker på FLOW-SKOLEN i Nederland 18. - 20. mars 2013

Skrevet av Erik Skjerping

Som den glade vinner av plass på FLOW-SKOLEN 2013 i regi av KROHNE Instrumentation møtte jeg ett forventningsfullt reisefølge på Gardermoen. Kurset samlet deltagere med en god miks av kunnskap og erfaringer.

Johnny og Frode samlet troppene og guidet forsamlingen verdensvant gjennom faglige og kulinariske opplevelser.

KROHNE sine produksjonslokaler som vi besøkte ligger idyllisk plassert ved bredden av en av Nederlands travleste kanalsystemer. Vanntårnet for våttester av flowmålere i alle tenkelige og nærmest utenkelige dimensjoner kroner over området. KROHNE sine norske representanter er etter fjerde gjennomføring godt kjente i KROHNE-miljøet, så både de og kursdeltagere fikk en hjertelig mottagelse av representanter fra KROHNEs ledelse.

Selv om kurset blir avholdt vegg i vegg med produksjonen av måleutstyret i fabrikken i Nederland gjennomføres undervisningen på norsk, hvilket bedrer forståelsen av kursets innhold og senker terskelen for oppklarende spørsmål og eksempler fra kursdeltagerne.

Gjennom en munter og leken presentasjon tar Johnny og Frode oss gjennom sentrale prinsipper og metoder for måling av væsker, gasser og lurium. Med en betydelig kunnskap og innsikt i hvilke utfordringer som møter en ved valg av måleprinsipper, og en hensiktsmessig montasje av valgt metode, utfordres kursdeltagerne til å stille seg de nødvendige spørsmålene for valg av rett metode for måling rett medium, gjennom en kanonade av eksempler på hvor galt det kan gå dersom en velger rett måleprinsipp på galt sted eller omvendt.

Selv om KROHNEs logo og utstyr naturligvis til en hver tid er nærværende, blir måleprinsipper samt styrker og svakheter ved de ulike metodene presentert i et allment gyldig format.

En lang kursdag, kun avbrutt av de innlagte pausene og en fascinerende aktivitet av kanalbåter rett utenfor undervisningslokalet, fikk sitt høydepunkt da representanter fra fabrikken viste oss rundt i fabrikken. Fra tidligere å bare ha sett de ferdige instrumentene var det en opplevelse å se de ulike komponentene settes sammen lag for lag i en omfattende og i stor grad manuelt utført produksjon, fram til det ferdige produkt. Vi fikk også innblikk i fabrikkens kalibrerings og kontroll rutiner. Kursdagen ble avrundet med et svært generøst restaurantbesøk.

Kursdag to kompletterte gjennomgangen av målemetoder, samt en muntlig trening i valg av målemetode tilpasset ulike senarioer, samt trening i å stille de rette spørsmålene som gir den nødvendige avklaring for valg av rett måler.

Takker for hyggelige dager med en trivelig gjeng og et godt kurs.