KROHNE Instrumentation - FLOW-SKOLEN

Den raske utviklingen i teknologi gjør at måleinstrumenter basert på ny teknologi blir installert i anlegg uten at nødvendig kompetanse for virkemåte, bruk og vedlikehold blir ivaretatt. Når vi samtidig vet at denne type instrumenter blir installert i applikasjoner som er avgjørende for effektiv produksjon, driftssikkerhet og lønnsomhet mener vi det er særdeles viktig at personell som har ansvar for prosjektering, installasjon, drift og vedlikehold bør oppdateres kunnskapsmessig. Dette er god driftsøkonomi!

FLOW-SKOLEN har gjennom 20 år gitt verdifull oppdatering til mer enn 1300 deltakere. Den går over to dager og gir en grundig presentasjon av de ulike måleprinsippene.

Kurset er nøytralt i forhold til produsenter og dokumenteres med kompendium og kursbevis.

Vi arrangerer FLOW-SKOLEN over hele landet.

.