KROHNE Instrumentation – Ditt måletekniske kompetansesenter

KROHNE Instrumentations kompetanseløfte

Vi deler raust på vår kunnskap om instrumentering og væskeanalyse slik at våre kunder får et skikkelig kompetanseløft!

 

 

Vi hjelper deg med optimalt valg av måleutstyr

 • Vi har solid prosessforståelse samt praktisk driftserfaring
 • Vi tar funksjonsansvar med bakgrunn i en grundig behovsanalyse
 • Våre spesialister besitter tilsammen flere hundre års måleteknisk bransjeerfaring
 • Vi har gjennom KROHNE-konsernet tilgang til en bred global erfaringsbase
 • Våre dedikerte applikasjonsingeniører har god evne til å lytte og forstå kundens behov

Vi sørger for at leveransen går på skinner

 • Vårt store lokale lager sikrer en rask og effektiv levering
 • Våre prosjektledere holder en tett oppfølging for å sikre god prosjektgjennomføring
 • Alt koordineres i tett dialog med kunden for å kunne levere etter riktige ønsker og behov
 • Hos oss går produktdokumentasjon og produkt hånd i hånd

Vi bidrar gjerne på anlegget for en smidig oppstart

 • Vi gir deg bistand på stedet med for eksempel verifikasjon og etterjustering
 • Opplæring av driftspersjonell kan gjennomføres på anlegget samt ved egne skreddersydde kurs
 • Vi har personell sertifisert for arbeid innen petrokjemi samt olje og gass, inkludert offshore
 • Vårt team av kunnskapsrike serviceingeniører har høy tilgjengelighet

Vi er der for deg i hele driftsfasen

 • Pålitelige målinger sikres gjennom jevnlig ettersyn, blant annet via serviceavtale eller tilstandsrapport
 • Full bakoverkompabilitet sikrer deg en smidig tilpassing ved en eventuell endring i prosess
 • Vi har full historikk og sporbarhet fra leveransetidspunktet
 • Opplæring og oppdatering av driftspersonell kan gjennomføres på våre kurs og seminarer

Vi tilbyr faglig påfyll innen instrumentering og analyse

 • Vi arrangerer FLOW-SKOLEN og annen opplæring i måleteknikk flere ganger årlig
 • Vi kjører skreddersydde, bedriftsinterne kurs
 • Våre fagseminarer turnérer jevnlig rundt i Norge
 • Vi tilbyr ren produktopplæring
 • Vi arrangerer driftsopplæring i felt i forbindelse med leveranser