KROHNE Instrumentation – Service & Support

Vårt servicebegrep starter med teknisk løsning og applikasjonsveiledning. Allerede på dette stadiet eliminerer vi de fleste årsaker til service på produkter. Våre produktansvarlige og serviceingeniører har tilsammen over 130 års erfaring fra industrien og er utdannet på sine respektive produktområder hos produsentene. Rådgivning, service og kompetanseoverføring danner fundamentet i våre leveranser av instrumenter. Gjennom teknisk veiledning på telefon, i møter med våre kunder og/eller gjennom besiktigelse direkte på anlegget bidrar vi til riktig løsning første gangen.

Service ute hos kunden

Våre serviceingeniører foretar applikasjonsveiledning, produktservice, garantireparasjoner og idriftsettelse ute hos kunden. 

Serviceverksted

Vårt serviceverksted foretar kontroll av alle produkter før levering, garantireparasjoner, produktservice, kalibrering og programmering.