Tilbehør

Til både en- og flergassmålerne finnes det et rikt utvalg av tilbehør. Her ser du tilbehør tilgjengelig for GasAlertQuattro. For tilbehør til de andre detektorene, ta kontakt med oss.

MicroDock II

Hurtig og enkelt samsvar - oppretthold av nøyaktige logger automatisk. Automatisk funksjonstesting, kalibrering, loggføring og lading. Én basestasjon med én strømutgang som støtter opptil ti moduler, etter hva som passer ditt bruksområde.

Datablad

SamplerPak

BW Prøvetaker er utviklet for bruk med BW-detektorer for både én og flere gasser. En motorisert pumpe gir eksterne prøvetakingsalternativer som kan legges til ethvert BW-diffusjonsinstrument.

Datablad