Innovative løsninger innen gassdeteksjon

BW Technologies er vår leverandør av personlige gassdetektorer. I over 20 år har BWT utviklet og produsert innovative løsninger innen gassdeteksjon med stor suksess.

GasAlert serien har raskt blitt et merkenavn innen personlige gassmålere og BWT leverer alt fra en-gass målere til multigassmålere med avansert teknologi.
Vi leverer gassmålere i alle markedssegmenter.