KROHNE-konsernet overtok i 2001 KROHNE Instrumentation (grunnlagt i 1980) som den gang var et selskap i Fagerberg-gruppen. Dette bidro til å skape ytterligere vekst samt å introdusere ny teknologi, nye produkter og nye løsninger på det norske markedet. I 2004 utvidet KROHNE sine aktiviteter i Norge ved oppkjøp av Skarpenord (grunnlagt i 1957) i Brevik, som under navnet KROHNE Marine opererer på det globale markedet som marine senter i KROHNE konsernet.

Selskapene er organisert som divisjoner under KROHNE Norway AS, men opererer som to selvstendige selskaper:

  • KROHNE Instrumentation leverer produkter for instrumentering til det norske markedet.
       
  • KROHNE Marine leverer målesystem basert på nivåradar og mengdemålere til det globale skipsmarkedet.