OPTISONIC 3400 – Universal, allsidig mengdemåler for væsker

OPTISONIC 3400 er en unik tre-stråle ultralyd mengdemåler, spesielt utviklet for kontinuerlig måling av homogene væsker. Den kan måle aktuelt volum, lydbanehastighet og diagnoseparameter av væsker i bevegelse.

OPTISONIC 3400 er starten på en ny tid i markedet for universal mengdemålere, med full I/O opsjoner pluss et stort utvalg av kommunikasjons protokoller som inkluderer avanserte diagnosefunksjoner. Dette slitesterke instrumentet har høy funksjonalitet, er svært driftssikkert og har høy nøyaktighet over lang tid.

  • Måler elektrisk ledende og ikke ledende væsker, lav og høy viskositet, fra -200 til +250°C prosesstemperatur
  • Full innerdiameter uten innsnevringer eller bevegelige deler
  • Nøyaktig bidireksjonal måling som starter på null
  • Avansert signalkonverter som dekker alle I/O-versjoner, så som HART®7, FOUNDATION™ feltbus, Profibus® PA, Modbus kommunikasjon. Den har avanserte diagnosefunksjoner og statusindikasjoner ihht. NAMUR NE 107 tilgjengelig.

Maksimal stabilitet for kritiske prosesser

OPTISONIC 3000 sensoren er en helsveiset konstruksjon med patentert transduser teknologi med stabile materialer. Den mekaniske konstruksjonen for alle versjoner er standardisert med rør, prosesstilkoblinger og transdusere. Være seg krevende applikasjoner som høy viskositet, høy og lav temperatur.

Sensoren er kompatibel med tidligere transmittere.

Med full innerdiameter uten obstruksjoner, innsnevringer eller bevegelige deler måler den bidireksjonalt og med nøyaktighet nesten fra null, uten å generere trykktap. Dette gjør OPTISONIC 3400 unik i kritiske så vel som enkle applikasjoner.

Nøyaktig mengdemåling med kontinuerlig ytelse

Tre ultralyd strålebaner

Takket være en helt ny signalkonverter har OPISONIC 3400 forbedret nøyaktighet, enklere installasjon, dynamisk strålebane-erstatning, Reynolds korreksjon og kompensering for temperaturutvidelse. Ved nesten null mengde har den nøyaktig måling av mediet.

Signalkonverteren har universal software med eksepsjonell nøyaktighet som gjelder både enkle og mer krevende applikasjoner.

Signalkonverteren til OPTISONIC 3400 er virkelig en avansert elektronikk med flere I/O- og kommunikasjonsvalg. Så som HART®7, FOUNDATION™ feltbus, Profibus® PA, Modbus kommunikasjon. Alle kommunikasjonsprotokollene inkluderer diagnosefunksjoner i henhold til NAMUR NE 107 retningslinjene. Konverteren er enkel og brukervennlig, og alarmerer raskt og nøyaktig om prosessbetingelsene endrer seg til mindre ideelle betingelser. Det er viktig med rask og riktig informasjon for å kunne opprettholde produksjons- og produktkvalitet.

OPTISONIC 3400 er selvfølgelig sertifisert for eksplosjonsfarlige områder gjennom ATEX, IEC-Ex, cCSAus, NEPSI og andre lokale sertifikater.

Prosess væskemåling – den smarte måten

OPTISONIC 3400 er super for prosess væskemåling av produkter som er elektrisk ledende / ikke ledende, har høy / lav viskositet, med temperaturer fra -200 til +250°C. Den kan brukes uten å måtte tenke på kjemisk stabilitet eller produkt, måleområde, nøyaktighet og med minimalt vedlikehold og ingen slitasje.  

I motsetning til mekaniske mengdemålere kan OPTISONIC 3400 måle på forskjellige produkter med samme nøyaktighet uten å måtte rekalibreres.

Lydbanehastigheter

OPTISONIC 3400 kan også brukes til å definere produkt ved hjelp av strålebane-hastighet. Den ser endringer i produktet gjennom endring i lydbanehastighet og kan derfor lett skille mellom for eksempel olje og vann. Væsken bør være forholdsvis ren og ikke ha mer en 2% gass eller mer enn 5% partikler.

Bidireksjonal måling er standard

Med væsker som har kjent stabil densitet, så kan OPTISONIC 3400 også kalkulere masse. Bidireksjonal måling er standard på OPTISONIC 3400, og i tillegg til å måle like godt begge veier kan den settes opp til å gi alarm dersom mengden går feil vei.

Dette gjør OPTISONIC 3400 til et reelt, unikt, universalt og allsidig instrument.

Enkel installasjon

Installasjonskravene til OPTISONIC 3400 er tillagt spesiell oppmerksomhet i utviklingen av produktet. Dette er gjort for å forenkle bruken og å spare tid og penger. Gjennom hele produktspekteret er det lagt vekt på kompakt design og vekt.

  • Det kreves ingen jordingsringer, jordingskabler, strømningsretter eller spesiell fundamentering for å bære vekten.
  • Minimum krav til rettstrekk er 5DN oppstrøms og 3DN nedstrøms
  • Montering i grøft (nedgravd) er også mulig ved å bruke spesiell variant med IP68 og splittet elektronikk.

Enkel i bruk

Oppstart av UFC 400 konverteren er gjennomført med samme enkelhet som installasjonen av OPTISONIC 3400. Mengdemåleren blir programmert på fabrikken i henhold til kundens spesifikasjon. De elektriske tilkoblingene er godt merket for alle I/O versjoner (standard I/O, Ex I/O, modulær I/O) og følger samme filosofi som de andre KROHNE-produktene. En ny forbedring er at menyfunksjonene kan brukes både med vanlige og optiske trykknapper.

For feltbus løsninger er tilhørende DTM, DD eller drivere tilgjengelig gratis på KROHNE sin hjemmeside.

Tilkoblingene på signalkonverteren UFC 400 har samme filosofi som andre KROHNE-produkter

Tilgjengelig i de fleste størrelser og til de fleste applikasjoner

OPTISONIC 3400 er tilgjengelig i et stort spekter dimensjoner, fra DN 25(1") opp til DN 3000 (120").

OPTISONIC 3400 er tilgjengelig i et stort utvalg materialer, så som karbon stål, 316 syrefast stål, duplex, 6mo, Hast.C og flere. Converter tilgjengelig i aluminium eller 316 syrefast stål.

Måleren kan leveres som kompakt eller splittet versjon. Den kan også leveres uten flenser, for sveising direkte inn i prosessrøret.

Tilgjengelig for krevende applikasjoner:

  • Høye temperaturer opptil +250°C
  • Lave temperaturer ned til -200°C
  • Høy viskositeter opptil 1000 cSt