Høytrykk gass, ALTOSONIC V12 fiscal ultralydmåler til Statoil

Høytrykk gass, ALTOSONIC V12 fiscal ultralydmåler til Statoil – Norne Skuld

Nylig leverte vi to ALTOSONIC V12 fiscal ultralydmålere til prosjektet Norne Skuld. Målerne skal måle gass og er 4" 2500# og har designtrykk på 340 barg. De er produsert i 22% Cr Duplex og har operasjonstrykk på maks 250 barg. Engineering er gjort av Aibel Stavanger og sluttbruker er Statoil.

Målerne er produsert i henhold til Statoil sin spesifikasjon og skal måle til fiscal (kjøp & salg) nøyaktighet på Skuld gassløft. ALTOSONIC V12 har ekstrem nøyaktighet og er sertifisert i henhold til OIML cl. 0,5. 

Kalibrering og verifikasjon ble utført (som bildet viser) hos Force Technology i Danmark. Der ble det verifisert med Aibel og Statoil tilstede at målerne var vel innenfor spesifisert målenøyaktighet. Begge målerne sitter på samme linje og er montert flens mot flens for å kunne verifisere hverandre. Vi er stolte av å kunne levere målere med ekstrem nøyaktighet til så høye trykk.

Stor takk til Aibel og Statoil for tilliten og oppdraget.