74 coriolis massestrømsmålere til Hitec Products

Stor coriolis-leveranse til Hitec Products

Hitec Products bygger kjemikalieinjeksjonssystemer til ConocoPhillips.

Prosjektet omfatter system til ny Ekofisk plattform 2/4Z og ny Eldfisk plattform 2/7S.

Første del av leveransen som består av 36 stk. OPTIMASS 3300 er allerede på plass mens andre del på 38 stk. OPTIMASS 3300 er under produksjon og klar for levering i mars.

Designtrykk på målerne er på 345 barg og sensor og elektronikk hus produseres i 316 ss rustfritt stål.

Stor takk til Hitec Product for fin ordre.