Nyheter fra KROHNE Instrumentation

 • SMARTSENS – Første familie av analysesensorer uten behov for transmittere.
  SMARTSENS har innbygget transmitterteknologi i hodet. Din fordel – færre feilkilder og lavere investeringskostnader.

 • North Sea Flow Measurement Workshop 2013
  NSFMW er et faglig seminar som henvender seg til alle som jobber med mengdemåling av olje og gass med godkjenning for kjøp og salg. Seminaret arrangeres annet hvert år i Skottland og Norge. I år ble den arrangert i Tønsberg, og også i år var KROHNE Norway både sponsor og utstiller.

 • VA-dagene på Vestlandet 11. og 12. september
  Like sikkert som det går mot høst arrangerer DIHVA VA-dagene på Vestlandet. I år var det i tillegg 10-årsjubileum for arrangementet. Nesten 400 deltagere fra vann- og avløpsbransjen på Vestlandet var samlet i Norges største VA-arrangement. 

 • OPTISONIC 3400 - Den nye universalmåleren for prosessindustrien
  KROHNE introduserer sin nye OPTISONIC 3400, ultralyd mengdemåler for væsker. Mengdemåleren med 3 ultralyd strålebaner er et universalinstrument som kan anvendes både i standard og mer krevende applikasjoner. Den er utviklet med hensyn til stor variasjon i temperatur, trykk og viskositeter.

 • Reisebrev fra FLOW-SKOLEN i Nederland
  Som den glade vinner av plass på FLOW-SKOLEN i regi av KROHNE Instrumentation møtte jeg ett forventningsfullt reisefølge på Gardermoen. Kurset samlet deltagere med en god miks av kunnskap og erfaringer.

 • Ny universal uni-/bipolar transmitter fra PR electronics
  PR 4104 er i stand til å måle uni- eller bipolare strøm- eller spenningssignaler og har mulighet til å forsyne 2- og 3-tråds transmittere. Utgangen er enten unipolar eller bipolar, strøm eller spenning. Strømutgangen kan settes til enten aktiv eller passiv.

 • DET STORE GASSLØFTET - suksess i Trondheim
  Første gassløft er unnagjort, i Trondheim. 30 deltagere samlet seg på Rica Nidelven for å få med seg de siste produktnyhetene, samt å oppdatere seg på de forskjellige teknologiene. Det ble holdt presentasjoner på ultralyd gass, vortex og coriolis, med fokus på gassmåling. Positive tilbakemeldinger fra deltakerne gjør at vi gleder oss til fortsettelsen i Bergen og Stavanger.

 • Nytt brukervennlig display for lokal avlesning
  PR 5725 er et display for lokal avlesning av prosessverdier som f.eks. frekvens, flow, omdreininger og hastighet. Ved hjelp av de lettleselige rulletekstene på det store 4-sifrede 14-segment LED-displayet, kan PR 5725 programmeres lettvint og hurtig. 

 • Rammeavtale med Bergen Vann
  KROHNE Instrumentation har blitt valgt som rammeavtale-partner for Bergen Vann. Avtalen omfatter mengdemålere og gjelder i to år med opsjon på ytterligere ett år.

 • Stor Coriolis-leveranse til Hitec Products
  Hitec Products bygger kjemikalieinjeksjonssystemer til ConocoPhillips. Prosjektet omfatter system til ny Ekofisk plattform 2/4Z og ny Eldfisk plattform 2/7S.