KROHNE Instrumentation – Leverandør til Vann & Avløpsbransjen

Leverandør av målere til mer enn 100 kommuner og anlegg i Norge

Dette industrisegmentet har i den senere tid utviklet seg med rekordfart. Fra enkle til krevende og kompliserte prosesser. Økte krav til optimalisering gir større krav til måleutstyr. KROHNE har tatt med seg all prosesserfaring fra mange aktive år i industrien og utviklet løsninger for vann og avløp. Dette har resultert i optimaliserte målere til formålet. Alt fra kjemikaliedosering, TS-måling, analyse og feltapplikasjoner som sonevann- og pumpestasjonsmålinger. Her kan nevnes OPTIMASS coriolis som TS-måler, WATERFLUX vannmåler og analyseinstrumenter.

Kjennetegnet på KROHNE i denne bransjen er kombinasjonen industriell kvalitet, service og igangkjøringsbistand i kombinasjon med konkurransedyktige priser.

Lensing av havnebassenget på Værøy. 2 pumpeaggregater fra Intec Pumper leverer 4000 m3/h gjennom OPTIFLUX 2010 DN500.

Vestfold interkommunale vannverk graver ned en OPTIFLUX 2300 DN700 elektromagnetisk mengdemåler.