KROHNE Instrumentation – Bransjer

Som et selskap i KROHNE-konsernet har vi direkte tilgang til de produserende enheter. Dette effektiviserer leveranser og unngår fordyrende mellomledd.

Vann & Avløp

Til vann & Avløpssektoren er vi leverandør av et komplett spekter av måleinstrumenter for mengde, masse, nivå, trykk og temperatur samt gassdeteksjon, væskeanalyse og signalbehandling.

Industri

Til norsk industri er vi leverandør av måleinstrumenter for mengde, masse, nivå, trykk og temperatur samt gassdeteksjon, væskeanalyse og signalbehandling.

Olje & Gass

Vi leverer måleinstrumenter til oljeselskaper, engineeringsselskaper og systemleverandører for: mengdemåling - fiskalmåling - nivåmåling - temperaturmåling - signalbehandling - displayer - ex barrierer