KROHNE Group

Improved process control and
detailed process monitoring

SHD 200 –
Universal control unit for 4...20 mA/HART®
field devices

Discover now
KROHNE Group

Very fast temperature measurement for
all hygienic applications

OPTITEMP TRA-H6X/-C6X –
New hygienic temperature sensors and assemblies
with 3-A, FDA and EHEDG approvals

Discover now
KROHNE Group

Measurement at the highest level

OPTIFLEX series –
New top performance guided radar (TDR)
level transmitters for all applications

Discover now
KROHNE Group

Our know-how for your industry:
explore products and solutions
for various applications

New KROHNE industry web pages

Discover now
KROHNE Group

Leak, theft and line break detection,
tightness and lifetime stress
monitoring

PIPEPATROL suite –
Pipeline management solutions

Discover now
KROHNE Group

Exact flow measurement
from 10% pipe fill level

TIDALFLUX 2300 F –
Electromagnetic flowmeter
for partially filled pipes

Discover now
KROHNE Group

Better performance
over the entire lifecycle
of a measuring point

myDevice – Smart service tools
for users and operators of
KROHNE process instrumentation

Visit Microsite

Velkommen til KROHNE Norway

Vi inviterer til Måleteknisk skole 28.09 – 01.10. 2020

Måleteknisk skole går over fire dager, og er et kompetansehevende kurs som tar utgangspunkt i emner som mengdemåling, signalbehandling, nivåmåling og væske analyse. Kurset dokumenteres med kurskompendium og kursbevis.
les mer

OPTIMASS - Coriolis måleren som i over 20 år har målt tørrstoff på norske renseanlegg

I dag har vi passert 125 målere fordelt på 45 renseanlegg i Norge. Les historien om vår første installasjon på FREVAR i 1999.
les mer

WATERFLUX har 10 års jubileum!

WATERFLUX revolusjonerte mengdemåling innen vann og avløpsbransjen ved at den ikke krevde rettstrekk. Koningen i måleseksjonen garanterer for gode målinger selv ved liten mengde.
les mer

Installasjon av Yme Fiskal målestasjon

Oss bekjent er det første gang en Fiskal målestasjon blir designet i Vertikal posisjon.
Under bygging og fabrikktesting har den hele tiden ligget i horisontal posisjon. Spenningen var stor da den skulle vendes om og settes ombord på Yme riggen.
Den kom på plass uten en skramme. 
Se video av installasjonen her

OPTISYS TUR 1060 optisk turbiditetsmålesystem

KROHNE introduserer den nye OPTISYS TUR 1060 turbiditetsmåler.
De viktigste anvendelsesområdene for dette optiske turbiditetsmålesystemet er kvalitetskontroll eller filterovervåking av drikkevann, kjølevannskretser eller avsaltingsprosesser.
les mer

Personvernerklæring

KROHNE Norway AS fokuserer på å ivareta og beskytte personers personopplysninger. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dette kan være opplysninger om egne ansatte, kunder og leverandører eller andre som henvender seg til oss via vår hjemmeside.
les mer

Se vår nye kurskatalog

Vi har laget en kurskatalog med oversikt over alle kursene vi kan tilby. Klikk på lenken for å se elektronisk utgave.
kurskatalog

Mengdemålere med PROFINET

KROHNE utvider med dette utvalget for digital kommunikasjon. Coriolis og magnetisk induktive mengdemålere kan nå leveres med Profinet. Industrielt Ethernet gir nye muligheter for hvordan feltutstyr integreres i kontrollsystemet. PROFINET IO er en av de mest brukte løsningene for kommunikasjon innen fabrikk og prosessautomasjon.
les mer

Les reportasjen om FLOW-SKOLEN i Nederland

Siden skolen til sammen har vært holdt 80 ganger med et snitt på over 20 deltagere har Flow Skolen gjennom årene hatt mer enn 2000 deltakere.
les mer

Signalomformere fra KROHNE med nytt design og nye bruksområder

IFC 100, MAC 100 og SMARTMAC 200 er nå tilgjengelige med hus i rustfritt stål.
Hygenisk designet elektronikkhus for signalomformerne til OPTIFLUX elektromagnetiske mengdemålere, OPTISENS og SMARTPAT sine analystiske sensorer.
SMARTMAC 200 er nå med ATEX godkjenning.
les mer

Entrained Gas Management – massestrømsmåler som takler opptil 100% gass i væsker!

EGM teknologien (Entrained Gas Management) er nå tilgjengelig for alle KROHNE OPTIMASS massestrømsmålere. Med de nyeste tilskuddene OPTIMASS 3400 og OPTIMASS 7400, tilbyr nå hele OPTIMASS serien kontinuerlig og repeterbar massestrøm eller tetthetsmåling for to faser som væske blandet med gass, slam med gasser eller svært viskøse væsker med gass innblandet.

les mer

Måleusikkerhet er et vanskelig tema

Måleusikkerhet ved akkreditering av prøvetaking i avløpsrenseanlegg.
les mer 

ingen nyheter i denne listen.