KROHNE Group

fact

30 seconds to detect a leak
on a 31 km pipeline with
± 0.6 % location accuracy

PipePatrol –
technology driven by KROHNE

More facts
KROHNE Group

fact

Simultaneous inline
measurement of oil, gas and
water in upstream applications

M-PHASE 5000 –
technology driven by KROHNE

More facts
KROHNE Group

fact

Longterm reliable
temperature measurement

OPTITEMP TT 51 –
technology driven by KROHNE

More facts
KROHNE Group

fact

Continuous flow measurement
with air or gas entrainments
in the medium

OPTIMASS series –
technology driven by KROHNE

More facts
KROHNE Group

fact

Drinking water measurement
without inlet and outlet runs

WATERFLUX 3070 –
technology driven by KROHNE

More facts

Velkommen til KROHNE Norway

Entrained Gas Management – massestrømsmåler som takler opptil 100% gass i væsker!

EGM teknologien (Entrained Gas Management) er nå tilgjengelig for alle KROHNE OPTIMASS massestrømsmålere. Med de nyeste tilskuddene OPTIMASS 3400 og OPTIMASS 7400, tilbyr nå hele OPTIMASS serien kontinuerlig og repeterbar massestrøm eller tetthetsmåling for to faser som væske blandet med gass, slam med gasser eller svært viskøse væsker med gass innblandet.

les mer

Måleusikkerhet er et vanskelig tema

Måleusikkerhet ved akkreditering av prøvetaking i avløpsrenseanlegg.
les mer 

Målefeilene som gjentas

Leverandører av måleutstyr kan alle fortelle om feil som går igjen. Det kan være monteringen eller det kan være bruken. De feilene har til felles at de er – eller burde være – unødvendige.
les mer 

Johan Sverdrup kontrakt til KROHNE Norway AS

Det er med stor glede vi kan offentliggjøre at vi har mottatt en rammeavtale med Statoil for Johan Sverdrup prosjektet.  Vi har levd i spenning gjennom mange måneder før vi endelig kunne slippe jubelen løs.
les mer

 

Høytrykk gass, ALTOSONIC V12 fiscal ultralydmåler til Statoil – Norne Skuld

Nylig leverte vi to ALTOSONIC V12 fiscal ultralydmålere til prosjektet Norne Skuld. 
Målerne skal måle gass og er 4" 2500# og har designtrykk på 340 barg.
les mer

SMARTSENS – Første familie av analysesensorer uten behov for transmitter

SMARTSENS har innebygget transmitterteknologi i hodet. Din fordel – færre feilkilder og lavere investeringskostnader.
les mer

OPTISONIC 3400 - Den nye universalmåleren for prosessindustrien

KROHNE introduserer sin nye OPTISONIC 3400, ultralyd mengdemåler for væsker. Mengdemåleren med 3 ultralyd strålebaner er et universalinstrument som kan anvendes både i standard og mer krevende applikasjoner. Den er utviklet med hensyn til stor variasjon i temperatur, trykk og viskositeter.  
les mer

Ny universal uni-/bipolar transmitter fra PR electronics

PR 4104 er i stand til å måle uni- eller bipolare strøm- eller spenningssignaler og har mulighet til å forsyne 2- og 3-tråds transmittere. Utgangen er enten unipolar eller bipolar, strøm eller spenning. Strømutgangen kan settes til enten aktiv eller passiv.
les mer

Nytt brukervennlig display for lokal avlesning

PR 5725 er et display for lokal avlesning av prosessverdier som f.eks. frekvens, flow, omdreininger og hastighet. Ved hjelp av de lettleselige rulletekstene på det store 4-sifrede 14-segment LED-displayet, kan PR 5725 programmeres lettvint og hurtig. 
les mer

Rammeavtale med Bergen Vann

KROHNE Instrumentation har blitt valgt som rammeavtale-partner for Bergen Vann. Avtalen omfatter mengdemålere og gjelder i to år med opsjon på ytterligere ett år.
les mer

ingen nyheter i denne listen.