Velkommen til KROHNE Norway

Nytt fra KROHNE Instrumentation:


Johan Sverdrup kontrakt til KROHNE Norway AS

Det er med stor glede vi kan offentliggjøre at vi har mottatt en rammeavtale med Statoil for Johan Sverdrup prosjektet.  Vi har levd i spenning gjennom mange måneder før vi endelig kunne slippe jubelen løs.
les mer

 

Reisebrev fra FLOW-SKOLEN i Nederland

FLOW-SKOLEN 2014 ble våren 2014 arrangert i Nederland, og jeg var en av to heldige som vant plass på kurset. Kursdeltagerne var en god blanding av folk fra ulike kanter av landet, nyutdannede og godt erfarne, og folk med ulik yrkesbakgrunn. les mer

Vi har fått ny salgsingeniør

Jon Andrè Blokhus er vår siste nyansatte på salg. Jon har tidligere arbeidet i Siemens og er utdannet ingeniør.

Høytrykk gass, ALTOSONIC V12 fiscal ultralydmåler til Statoil – Norne Skuld

Nylig leverte vi to ALTOSONIC V12 fiscal ultralydmålere til prosjektet Norne Skuld
Målerne skal måle gass og er 4" 2500# og har designtrykk på 340 barg.
les mer

Første elektromagnetiske mengdemåler i Titan fra KROHNE

I løpet av året har vi produsert den første elektromagnetiske mengdemåleren i Titan stål. Måleren står på innløpet til et vannrenseanlegg som produserer ultra rent vann som brukes i en Nox reduksjons modul.
les mer

SMARTSENS – Første familie av analysesensorer uten behov for transmitter

SMARTSENS har innebygget transmitterteknologi i hodet. Din fordel – færre feilkilder og lavere investeringskostnader.
les mer

North Sea Flow Measurement Workshop 2013

NSFMW er et faglig seminar som henvender seg til alle som jobber med mengdemåling av olje og gass med godkjenning for kjøp og salg. Seminaret arrangeres annet hvert år i Skottland og Norge. I år ble den arrangert i Tønsberg, og også i år var KROHNE Norway både sponsor og utstiller.
les mer

OPTISONIC 3400 - Den nye universalmåleren for prosessindustrien

KROHNE introduserer sin nye OPTISONIC 3400, ultralyd mengdemåler for væsker. Mengdemåleren med 3 ultralyd strålebaner er et universalinstrument som kan anvendes både i standard og mer krevende applikasjoner. Den er utviklet med hensyn til stor variasjon i temperatur, trykk og viskositeter.  
les mer

Reisebrev fra FLOW-SKOLEN i Nederland

Som den glade vinner av plass på FLOW-SKOLEN  i regi av KROHNE Instrumentation møtte jeg ett forventningsfullt reisefølge på Gardermoen. Kurset samlet deltagere med en god miks av kunnskap og erfaringer.
les mer

Ny universal uni-/bipolar transmitter fra PR electronics

PR 4104 er i stand til å måle uni- eller bipolare strøm- eller spenningssignaler og har mulighet til å forsyne 2- og 3-tråds transmittere. Utgangen er enten unipolar eller bipolar, strøm eller spenning. Strømutgangen kan settes til enten aktiv eller passiv.
les mer

Nytt brukervennlig display for lokal avlesning

PR 5725 er et display for lokal avlesning av prosessverdier som f.eks. frekvens, flow, omdreininger og hastighet. Ved hjelp av de lettleselige rulletekstene på det store 4-sifrede 14-segment LED-displayet, kan PR 5725 programmeres lettvint og hurtig. 
les mer

Rammeavtale med Bergen Vann

KROHNE Instrumentation har blitt valgt som rammeavtale-partner for Bergen Vann. Avtalen omfatter mengdemålere og gjelder i to år med opsjon på ytterligere ett år.
les mer

Stor Coriolis-leveranse til Hitec Products

Hitec Products bygger kjemikalieinjeksjonssystemer til ConocoPhillips.  Prosjektet omfatter system til ny Ekofisk plattform 2/4Z og ny Eldfisk plattform 2/7S. 
les mer